SpeechKit ses işleme teknolojileri
Yandex’in ses işleme teknolojileri, sesli konuşmayı tanıma ve sentezleme, sesli etkinleştirme ve söylenmiş cümlelerden anlamsal nesneleri ayırt etme işlevlerini sağlar.
SpeechKit Mobile SDK
SDK SpeechKit yardımıyla iOS, Android veya Windows Phone için mobil uygulamanıza sesli konuşmayı tanıma ile sentezleme ve sesli etkinleştirme özelliklerini ekleyebilirsiniz.