YMapsML (Yandex Maps Markup Language), Yandex’in coğrafi veri kodlamalarında kullanılmak üzere geliştirdiği bir XML dilidir. YMapsML yardımıyla üzerine işaretlerin ve diğer nesnelerin eklendiği herhangi bir harita parçası metinsel biçimde aktarılabilir. Alınan bu tür verilere göre yeniden oluşturulan bir harita, tarayıcıda JavaScript API’si aracılığıyla görüntülenir.