geometry.Polygon.fromEncodedCoordinates

Static function.

Creates a geometry.Polygon geometry based on a string of Base64-encoded coordinates.

Returns a geometry.

{ geometry.Polygon } geometry.Polygon.fromEncodedCoordinates(encodedCoordinates)

Parameters:

Parameter Default value Description
encodedCoordinates *

Type: String

Base64-encoded coordinates of polyline points.

* Mandatory parameter/option.

Example:

var base64Coords = "AAAAAAAAAAAAAAAAQEtMAEBLTAAAAAAAAAAAAMC0s__AtLP_AAAAAA==;QEIPAEBCDwAAAAAAQEIPAEBCDwAAAAAAAAAAAMC98P_AvfD_AAAAAA==";
var geometry = ymaps.geometry.Polygon.fromEncodedCoordinates(base64Coords);
var polygon = new ymaps.Polygon(geometry);