Yandex.Haritalar API’si
Yandex.Haritalar API’si aracılığıyla web uygulamanız veya sitenize Yandex.Haritalar’ı ve bu uygulamayla çalışmak için gerekli araçları yükleyebilirsiniz.
Harita Sihirbazı
Harita üzerinde sürüş tarifleri ve nesnelerin haritaya konması için web aracıdır.
JavaScript API’si
Bir siteye veya uygulamaya etkileşimli Yandex.Haritalar’ın yüklenmesi için bir araç setidir.
Geocoder
Coğrafi koordinatları adreslere dönüştürmeye yarayan API’dir.
Statik harita API’si
HTTP sorgusu üzerine aktarılan statik Yandex.Haritalar görselleridir.
YMapsML
Yandex’in coğrafi veri kodlamalarında kullanılmak üzere geliştirdiği bir XML dilidir.