Site ziyaretçisine tarayıcı güncellemesi konusunda nasıl yardım edebilirsiniz?

Site ziyaretçisine tarayıcı güncellemesi konusunda nasıl yardım edebilirsiniz?

İki tip bildirim vardır: tarayıcı eski sürümdedir ve tarayıcı site tarafından desteklenmemektedir.

Tarayıcı eski sürümdedir

Bildirim satırı gösterilir; üzerine tıklandığında tarayıcının güncel sürümleri için bağlantıları içeren pop-up gösterilir.

Tarayıcı güncellenmediyse bildirim satırı yeniden gösterilir. Kullanıcı bildirim satırını kapattıysa bunu hafızaya alabilirsiniz ve bildirim satırını birkaç gün sonra yeniden gösterebilirsiniz.

Tarayıcı site tarafından desteklenmemektedir

Sitenin sadece belirli bir tarayıcı ile görüntülenebileceğini bildiren ve desteklenen tarayıcı için bağlantı içeren pop-up gösterilir.

Bildirimler iki yolla ayarlanabilir:

Bildirimleri sihirbaz yardımıyla ayarlamak

Sihirbazda şunu seçin:

 • Bildirim türü ve dili (şu parametrelerle yönetilir: exclusive ve lang).

 • Bildirim satırının rengi (theme parametresiyle yönetilir). Site sadece bir tarayıcı için geçerliyse parametre girilmez.

 • Tarayıcılar (browsers parametresiyle yönetilir). Varsayılan olarak sihirbazda eski tarayıcılar işaretlenir.

Alınan kodu sitenizin tüm sayfalarında <body> etiketine ekleyin.

Bu şekilde alınan kodda tüm ek parametreler için varsayılan değerler kullanılmaktadır.

Bildirimi tek olarak ayarlama

Script'i bağlayıp başlatın ve ardından alınan kodu sitenizin tüm sayfalarında <body> etiketine ekleyin.

Script'i bağlamak için <body> etiketine şu kodu girin:

<script type="text/javascript" src="https://static.yandex.net/browser-updater/v1/script.js" charset="utf-8"></script>

Script'i başlatmak için bildirim parametrelerini belirtin (ya.browserUpdater.init() özelliği).

<script>var browserUpdater = new ya.browserUpdater.init(bildirim parametreleri);</script>

Eski tarayıcı hakkında bildirim için kod örneği

<script type="text/javascript" src="https://static.yandex.net/browser-updater/v1/script.js" charset="utf-8"></script>
<script>var browserUpdater = new ya.browserUpdater.init(
 {
  theme: "yellow",
  lang: "ru",
  exclusive: false,
  browsers: {
   chromium: 35,
   amigo: "Infinity",
   iron: 35,
   flock: "Infinity",
   palemoon: 25,
   camino: "Infinity",
   safari: 5.2,
   yandexinternet: "Infinity",
   fx: 31,
   ie: 9,
   opera: 16,
   chrome: 35,
   maxthon: 4.4,
   seamonkey: 2.4
  },
  remember: true,
  rememberFor: 30,
  cookiePrefix: "yaBrowserUpdater",
  classNamePrefix: "ya-browser-updater",
  jsonpCallback: "yaBrowserUpdaterJSONPCallback",
  onStripeShow: null,
  onStripeHide: null
 });
</script>

Bildirim parametreleri

Parametre Açıklama Olası değerler Biçim
Ana parametreler
exclusive

Sitenin sadece bir tarayıcı için geçerli olduğunun göstergesi.

 • true — site sadece bir tarayıcı için geçerlidir.
 • false — kullanıcının tarayıcısı eskidi.

Varsayılan değer — false.

boolean
theme

Bildirim satırının rengi.

Sitenin sadece bir tarayıcı için geçerli olduğu hakkında bildirimi kullanıyorsanız bu değer yoksayılır.

Şu renkler seçilebilir:

 • yellow — sarı;
 • red — kırmızı;
 • blue — mavi;
 • green — yeşil;
 • white — beyaz;
 • black — siyah;
 • grey — gri.

Varsayılan değer — yellow.

string
lang Bildirim dili.

Şu diller seçilebilir:

 • ru — Rusça;
 • tr —Türkçe;
 • en — İngilizce.

Varsayılan değer — ru.

string
browsers

Sınırlamaların uygulandığı tarayıcılar. Şu tarayıcılar seçilebilir:

 • chromium — Chromium;
 • amigo — Amigo/Mail.ru;
 • iron — Iron;
 • flock — Flock;
 • palemoon — Pale Moon;
 • camino — Camino;
 • safari — Safari;
 • yandexinternet — Yandex Internet;
 • fx — Firefox;
 • ie — Internet Explorer;
 • opera — Opera;
 • chrome — Google Chrome;
 • maxthon — Maxthon;
 • seamonkey — SeaMonkey;
 • yabrowser — Yandex Browser.

Sürümlerini belirtmediğiniz takdirde bazı tarayıcılar varsayılan olarak script tarafından eski olarak değerlendirilir.

Anahtarın desteklenen değerleri exclusive parametresinin değerine bağlıdır.

exclusive=true

Site sadece bir tarayıcı için geçerlidir.

Şu tarayıcılar seçilebilir:

 • chrome;
 • fx;
 • ie;
 • yabrowser (varsayılan).
exclusive=false

Desteklenen en düşük sürüme sahip tarayıcı tanımlayıcıların listesi.

Sürüm sayıyla veya tarayıcının tüm sürümlerinin eski olduğu anlamına gelen Infinity ifadesiyle belirlenebilir.

string veya object

Parametre Açıklama Olası değerler Biçim
Ek parametreler

Sadece eski tarayıcı bildirimleri için geçerlidir.

remember

Sitenin ziyaretçisinin bildirim satırını kapattığını ve bu nedenle bu bildirimin bir süre gösterilmemesi gerektiğini anlatan yaBrowserUpdaterHide çerezinin çıkarılması gerektiğinin göstergesidir.

Bildirim için ayarlanan bu aranın süresi (site ziyaretçisi çerezleri temizlemezse) rememberFor parametresiyle belirlenir.

 • true — bildirimi gösterme.
 • false — bildirimi göster.
Varsayılan değer — true.
boolean
rememberFor

Bildirim gösteriminde verilen aranın süresi (gün olarak).

Şu koşulda geçerlidir: remember=true.

Varsayılan değer — 30.

number
cookiePrefix

Script tarafından belirlenen çerezin adı.

yaBrowserUpdaterHide adlı çerezi zaten çıkarıyorsanız script tarafından belirlenecek çerezin adını bu parametre yardımıyla belirleyebilirsiniz.

Belirttiğiniz çerez adı.

string
classNamePrefix

Script tarafından işlenen CSS sınıflarının isimlerinde ön ek

ya-browser-updater ön ekine sahip CSS sınıfını zaten kullanıyorsanız script tarafından kullanılacak olan sınıfın adı bu parametre yardımıyla belirlenmelidir.

Sınıf adı için belirlediğiniz ön ek.

string
jsonpCallback

İşlenmiş tarayıcı veriler alındıktan sonra uygulanan JSONP callback özelliğinin adı.

yaBrowserUpdaterJSONPCallback adlı callback özelliğini zaten kullanıyorsanız script tarafından kullanılacak olan özelliğin adı bu parametrenin yardımıyla belirlenmelidir.

Belirttiğiniz callback özelliğinin adı.

string
onStripeShow

Bildirim satırı gösterildiğinde uygulanan özellik.

Bu özelliğin sayesinde hedefe ulaşma hakkında Metrica'ya bilgi aktarılabilir veya bildirim satırının site içeriğini kapamaması için sayfanın üstünde yer açılabilir.

Özelliğinin adı veya kendisi.

 onStripeShow: function () {
      alert('show')
    }

Varsayılan değer — null.

string veya function
onStripeHide

Bildirim satırı kaybolduğunda uygulanan özellik.

Bu özelliğin sayesinde hedefe ulaşma hakkında Metrica'ya bilgi aktarılabilir veya sayfanın üst kısmındaki boşluk kapatılabilir.

Özelliğinin adı veya kendisi.

 onStripeHide: function() {
yaCounterXXXXXX.reachGoal('stripe_hidden');
}

Varsayılan değer — null.

string veya function